Biografi Ubaidullah bin Abdullah

Biografi Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud

Diposting pada

Biografi Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud (Wafat 94 H)

Pada kesempatan kali ini penulis akan menebar ilmu tentang Biografi Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud. Beliau merupakan seorang tabi’in yang terkenal tinggi ilmunya, tsiqah, dan kuat hapalannya. Banyak para ulama dizamannya yang memujinya karena menghormatinya. Ingin mengetahui lebih jelas Biografinya? mari kita baca di bawah ini.


Nama Lengkap

Biografi Ubaidullah bin AbdullahNama sebenarnya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud al-Hudzaly, seorang ulama ta’biin yang terkenal, Ubaidullah menerima ilmunya dari beberapa tabi’in yang terkenal dan juga menerima ilmunya dari beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar,Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id al-Khudlry, Abu Waqid al-Laitsy, Zaid ibn Khalid, an Nu’man bin Basyir, Aisyah, Fatimah binti Qais, dan lainnya.

Hadist hadistnya diriwayatkan dari Irak bin Malik, az-Zuhry, Abu Zinad, Shalih bin Kaisan dan lain lain.


Baca juga: Biografi Sa’ad bin Abi Waqash


Para ulama sepakat ia orang yang tsiqah, kuat hapalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadist dan fiqh.

Az-Zuhry berkata,” Saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya dating kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru”.

Ibnu Sa’ad berkata.” Ubaidullah,adalah seorang yang alim dan tsiqah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadistnya”.

Karena tinggi kedudukannya dan banyak ilmunya maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz.

Ia wafat pada tahun 94 H.


Disalin dari Biografi ‘Ubaidullah bin Abdullah dalam dalam Tahdzibul Asma an Nawawi, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalanii