Biografi Imam Ad-Daruquthni Rahimahullah

Diposting pada

Biografi Imam Ad-Daruquthni (Wafat 385 H)

Pada kesempatan kali ini, penulis akan membagikan ilmu tentang Biografi Imam Ad-Daruquthni, yang mana di dalam berkaitan dengan Kemuliaan beliau di bidang hadits,


Biografi Imam Ad-Daruquthni (Wafat 385 H)

Nama sebenarnya adalah Ali bin Umar bin Ahmad bin Maddy, seorang hafidh besar dan seorang amirul mukminin fii hadits.

Biografi Imam Ad-Daruquthni

 

Beliau banyak mendengar hadits dan banyak mengarang kitab dalam bidang hadits, beliau terkenal sebagai imam di masanya dalam jarah dan ta’dil, ia mempunya sebuah kitab yang bernama Al-Ilzamat yang merupakan kitab al-Istidrak bagi Shahih al-Bukhary dan Shahih Muslim.

Juga ia mempunya kitab yang bernama as Sunan yang telah dicetak bersama sama Ta’liqat, juga ia mempunyai kitab bernama al-‘Illal.

Abu Jauzy berkata,” Adh Daraquthny menguasai ilmu hadits, Qiraat, Nahwoo, Fiqh dan Siar, dan beliau orang yang Tsiqah”.

Ia wafat pada tahun 385 H


Disalin dari Riwayat adh Daraquthny dalam Tarikh Ibnu Katsir 11


Baca juga: Biografi Imam Ath-Thohawi